Prosjekter

Oslo Airport City er en by- og stedsutvikler som skal bygge ca. 1 mill. kvm. næringsarealer innen blant annet logistikk, handel, kontor, industri og foredling, service/tjenesteyting, hotell, kongress og rekreasjon. Her finner du informasjon om prosjektene som allerede er i gang.