Prosjekter

Oslo Airport City er en destinasjonsutvikler som skal bygge ca. 1 mill. kvm. næringsarealer innen blant annet logistikk, handel, kontor, industri og foredling, service/tjenesteyting, hotell, kongress og rekreasjon. Her finner du informasjon om prosjektene som er under bygging, ferdigstilt og planlagt ingangsatt. Vi ferdigstilte 2.500 kvm innen mobilitet i 2022 og har 76.000 kvm innen logistikk under bygging i 2023. Når vi går inn i 2024 vil vi etter planen ha ferdigstilt 72.500 kvm.