1 million kvm næringsareal

Oslo Airport City representerer nåtidens viktigste destinasjonsutvikling i form av flerkjernet knutepunktutbygging. Innovative, økonomisk bærekraftige og urbane kvaliteter blir kommersielle magneter og regionale «vekstdrivere» i en langsiktig satsning på kollektivbasert infrastruktur.

Norges knutepunkt

Utvikling av en ny destinasjon i form av Norges største, viktigste og mest innovative næringspark sentralt beliggende like ved Norges største trafikknutepunkt, Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) og Jessheim by.

Varige kompetansearbeidsplasser

Den stadig økende globaliseringen medfører et voksende behov for arbeidsplasser, overnatting, kongress/seminar, handel/service, logistikk/transport og rekreasjon i umiddelbar nærhet til toppmoderne transportforbindelser – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En utslippsfri destinasjon med energioverskudd

Oslo Airport City har ambisjoner om å bli Norges mest miljøvennlige næringsområde. Ved å bygge en utslippsfri destinasjon med energioverskudd i Norges viktigste trafikknutepunkt vil OAC være et unikt bærekraftig område både i norsk og europeisk sammenheng.

Oslo Airport City er en destinasjonsutvikler som skal bygge ca. 1 mill. m2

En bærekraftig næringspark på mer enn én million kvadratmeter med kompetansearbeidsplasser, kontorer, handel, rekreasjon, hotell og kongress.

Les mer om OAC

300 mill. europeere kan nås på 2 timer

20 min. fra Oslo sentrum med flytoget

5 min. med Airport Shuttle til OAC

Shutterstock 707617168 S Shutterstock 1202384230 Shutterstock 677644183 Shutterstock 1398390026 Shutterstock 653795557 Shutterstock 1164853912

The 20th Century was about cities building airports. The 21st Century will be about airports building cities.

Dr. John D. Kasarda Professor of strategy and entrepreneurship
Kart over Gardermoen Næringspark

Oslo lufthavn er Norges og kanskje Nordens viktigste trafikk-knutepunkt.

Oslo Airport City blir Norges største, viktigste og mest innovative næringspark sentralt beliggende rett ved kommunikasjons- og transportknutepunktet Oslo Lufthavn.

Les mer om området