Oslo Airport City

Oslo Airport City er en by- og stedsutvikler som skal bygge en ny og bedre by beliggende mellom Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og Jessheim.

Oslo Airport City skal komplementere, forsterke og skape synergier mellom de verdiskapende etableringene som allerede eksisterer i området, og være drivkraften og motoren i å bygge en ny bydel i direkte tilknytning til OSL – Norges største og Nordens nest største flyplass.

Flyplassbyer er fremtiden

Airport Cities/Aerotropolis har tiltrukket seg betydelig interesse de senere årene. Etterspørselen etter flyplass-nær lokalisering øker globalt. Flyplasser transformeres fra å være primærinfrastruktur for lufttransport til multifunksjonelle konglomerater som generer en sterk kommersiell utvikling både på mikro- og makronivå. Flyplasser bygges ikke lenger rundt de største byene, nå bygges byene rundt flyplassene, og utviklingen internasjonalt skjer stadig raskere.

Selskapets visjon springer ut fra Norges- og Osloregionens vedtak om knutepunktutvikling av levende byer beliggende rundt Oslo med god kollektivdekning. Selskapets ledelse har en egen arbeidsgruppe bestående av tre av styrets medlemmer.

1.100 dekar eies av selskapet

1 mill. m2 er planlagt til utvikling og utbygging

previous
next

Utvikling

Oslo Airport City er en by- og stedsutvikler som skal bygge ca. 1 mill. m2 innen:

 • Hotell
 • Kongressenter og messe
 • Kontor
 • Handel
 • Logistikk
 • Industri og foredling
 • Service / tjenesteyting
 • Rekreasjon

Dette skal vi gjøre i området rett ved Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL, Flytoget, E6, E16 og Jessheim by, som nå tiltrekker seg bedrifter fra alle deler av næringslivet, samt et bredt og mangfoldig spekter av tjenestetilbud.

Den stadig økende globaliseringen medfører et voksende behov for arbeidsplasser, overnatting, kongress/seminar, handel/service, logistikk/transport og rekreasjon i umiddelbar nærhet til toppmoderne transportforbindelser – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Se etablerte prosjekter

40.000 nye arbeidsplasser

ca. 30 mill. reisende fra OSL i 2019

Styre

 • Thor E. Thoeneie

  Daglig leder

 • Fredrik Torgersen

  Styreleder

 • Anders Vedal

  Gjennomfører og styremedlem

 • Bengt Rem

  styremedlem

 • Morten Grongstad

  styremedlem

 • Finn Erik Røed

  styremedlem